Program Uroczystość Nawiedzenia Krzyża Wielkopiątkowego  

św. Jana Pawła II w Żulicach w dniach 08-09.06.2017r.

 

Czwartek: 08.09.2017r.

 

1700  Nabożeństwo Powitania Krzyża, Msza Święta z bierzmowaniem

        i poświęceniem ołtarzy – Ks. Bp Jan Śrutwa

 

1900 – Adoracja i czuwanie przy krzyżu dla Betańskiej Misji Wspierania

           Kapłanów i Bractwa Drogi Krzyżowej

 

2000  - Adoracja i czuwanie przy krzyżu dla Gimnazjum w Telatynie im. Św.

         Jana Pawła II, prowadzona przez bierzmowanych

 

2100 Apel Jasnogórski

 

2200 Pasterka Powołaniowa – Mszę będzie celebrował ks. Stanisław Kiciński,

        były wikariusz Parafii Żulice

 

 

 

Piątek 09.06.2017r.

 

800 Adoracja i czuwanie przy krzyżu dla Żulic

 

900 Droga Krzyżowa, Msza Święta z ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II

 

1000 Adoracja i czuwanie przy krzyżu dla Dutrowa

 

1100 Adoracja i czuwanie przy krzyżu dla Franusina i Zaolzia

 

1200 Adoracja i czuwanie przy krzyżu dla Telatyna II

 

1300 Adoracja i czuwanie przy krzyżu dla Telatyna    
 

1445 Przewiezienie w orszaku Krzyża Wielkopiątkowego  św. Jana Pawła II

       do kościoła w Telatynie

 

1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia, Msza Święta z ucałowaniem relikwii św.

       Jana Pawła II

 

1645 Przewiezienie w orszaku Krzyża Wielkopiątkowego  św. Jana Pawła II

       do Parafii Nowosiółki

 

 

 

Program wizytacji krzyża wielkopiątkowego

św. Jana Pawła II

w Dekanacie Łaszczów

 

- 03.06. Sobota – Parafia Wiszniów

- 04.06. Niedziela – Parafia Nabróż

- 05.06. Poniedziałek – Parafia Grodysławice

- 06.06. Wtorek – Parafia Gródek

- 07.06. Środa – Parafia Łaszczów 

- 08.06. Czwartek – Parafia Żulice

- 09.06. Piątek – Parafia Nowosiółki

- 10.06. Sobota – Parafia Dołhobyczów

- 11.06. Niedziela – Parafia Oszczów

 

Uroczysta Msza Święta w każdej parafii rozpoczynające czas nawiedzenia o godzinie 1700

 

 

 

 

 

 

Czas Wielkanocny

1. Objaśnienie dogmatyczne.

Kościół, który w swej Liturgii odnawia i przypomina nam co roku główne zdarzenia z życia Zbawiciela, zachęcając nas, abyśmy w nich brali udział, święci w dzień Zmartwychwstania Pańskiego rocznicę Jego zwycięstwa nad śmiercią. Jest to najważniejsze zdarzenie w całej historii. Do niego zdąża całe życie Zbawiciela. Jest ono punktem kulminacyjnym w liturgicznym życiu Kościoła. Zmartwychwstanie Zbawiciela jest najchwalebniejszym czynem w całym Jego życiu, świadectwem Jego Boskości i podstawą naszej wiary. Zmartwychpowstaliśmy razem z Chrystusem, a moc tej tajemnicy oddziałuje na wiernych przez całe życie, a szczególnie w czasie uroczystości Wielkanocnych, by ich przeprowadzić ze stanu grzechu do stanu łaski, a później z łaski do chwały. Z chwilą Wcielenia dusza Chrystusowa narodziła się do życia Boskiego, w którym wzięła udział przez widzenie Boga twarzą w twarz, a po Zmartwychwstaniu i ciało Jego weszło do chwały niebieskiej. Czas Wielkanocny jest obrazem nieba, promieniowaniem Paschy wieczystej, która jest celem życia naszego.


2. Objaśnienie historyczne.


W tym okresie liturgia ukazuje nam Chrystusa Pana zmartwychwstałego przy grobie, w Emaus, w wieczerniku i w Galilei. Widzimy Go zakładającego fundamenty Kościoła i przygotowującego Apostołów do tajemnicy Wniebowstąpienia. Pierwszego dnia Szabatu, kiedy było jeszcze bardzo rano, Maria Magdalena i dwie inne pobożne niewiasty poszły do grobu i przybyły tam o wschodzie słońca. Był to pierwszy dzień tygodnia u Żydów - Niedziela Wielkanocna. Anioł odwalił kamień zamykający grób, a straż uciekła. Magdalena, widząc grób otwarty, śpieszy do Jeruzalem, żeby powiadomić o tym Piotra i Jana. Przez ten czas Anioł oznajmia niewiastom Zmartwychwstanie Chrystusa. Dwaj Apostołowie biegną do grobu i stwierdzają nieobecność Mistrza. Magdalena, powróciwszy do grobu, pierwsza ujrzała Zmartwychwstałego Zbawiciela. Pod wieczór widzą Go i dwaj uczniowie idący do Emaus. Natychmiast wracają, by oznajmić to Apostołom i dowiadują się, że i Piotrowi ukazał się Zbawiciel. Wieczorem tego samego dnia Chrystus ukazuje się Apostołom zgromadzonym w wieczerniku. Po ośmiu dniach znów przychodzi i nawraca niewiernego Tomasza. Kilka dni później uczniowie powrócili do Galilei. - Pewnego dnia, gdy siedmiu z nich łowiło ryby w jeziorze Genezaret, ujrzeli znów Pana Jezusa. Ukazuje się też pięciuset uczniom zgromadzonym na górze, którą im już dawniej wyznaczył. Może to była góra Tabor, lub prawdopodobniej jeden ze wzgórków nad brzegiem jeziora np. wzgórze Błogosławieństw. - W drugą niedzielę po Wielkanocy czytamy w Ewangelii przypowieść o Dobrym Pasterzu. Wygłosił ją Jezus w trzecim roku swego nauczania w dzień Święta Namiotów w Jerozolimie. Ewangelie trzech następnych niedziel są wyjęte z mowy Jezusa Chrystusa przy Ostatniej Wieczerzy.


3. Objaśnienie liturgiczne.


Czas Wielkanocny zaczyna się w Wielką Sobotę, a kończy w sobotę po Zielonych Świątkach. Tworzy on jakby jedno wielkie święto, w którym kolejno czci się Tajemnice Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia i Zstąpienia Ducha Świętego na Kościół. Data Wielkanocy, od której zależą wszystkie inne święta ruchome, była przedmiotem uroczystych orzeczeń soborowych. Ponieważ zaś Chrystus został umęczony i zmartwychwstał w okresie Paschy żydowskiej, a obchód tych Tajemnic miał zastąpić obrzędy starozakonne, które były tylko figurą nowotestamentowych, Kościół zatrzymał dawny sposób obliczania daty tego Święta. Między rokiem księżycowym, którym się posługiwali Izraelici, a rokiem słonecznym jest różnica jedenastu dni, skutkiem czego święto Wielkanocy może wypaść między 22. marca a 25. kwietnia. - Sobór Nicejski orzekł, że Święto to będzie zawsze obchodzone w pierwszą niedzielę po pełni księżycowej, przypadającej po 21. marca. W tym okresie zamiast Asperges śpiewa się Vidi Aquam. Niektóre modlitwy, np. antyfona Regina Coeli, odmawia się stojąc, na znak triumfu. Przez tych pięćdziesiąt dni Kościół usuwa post ścisły. Aż do Wniebowstąpienia obok ołtarza płonie wesoło paschał, symbol widzialnej obecności Chrystusa na ziemi i używa się białych szat, które są symbolem czystości i wesela.

 

Zegar
Dzisiaj jest

wtorek,
17 października 2017

(290. dzień roku)

Święta

Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie św

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

SondaLicznik
Liczba wyświetleń strony:
23490
Statystyki

stat4u